Poszerzamy horyzonty...

Obsługa

Krajowe Biuro Ubezpieczeń Horyzont Brokers, jako firma brokerska, prowadzi działalność o charakterze usługowym z zakresu pośrednictwa ubezpieczeniowego, z zachowaniem regulacji Ustawy z 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym oraz Ustawy z 2 lipca 2004 r o swobodzie działalności gospodarczej. Działamy na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, sprawującej jednocześnie nadzór nad działalnością brokerów ubezpieczeniowych.

Kluczowym z punktu widzenia Klienta jest fakt odróżniający brokera względem agenta ubezpieczeniowego – broker nie prowadzi działalności ubezpieczeniowej sensu stricto.

Realizując tą zasadę Biuro Horyzont Brokers opiera swoją działalność i obsługę Klientów na:

  • braku związku i reprezentowania interesów jakiegokolwiek towarzystwa ubezpieczeniowego
  • działaniu wyłącznie w imieniu i na rzecz klienta poszukującego ochrony ubezpieczeniowej
  • zasadzie optymalizacji programu ubezpieczeniowego, przy szczególnej trosce o stosunek zakresu ochrony do jego kosztu

Biuro Horyzont Brokers zajmuje się przede wszystkim kompleksową obsługą ubezpieczeniową firm, ale świadczy także usługi na rzecz Klientów indywidualnych.

Dzięki nabytemu przez lata doświadczeniu i pasji, która towarzyszy naszym działaniom, każdy, nawet najtrudniejszy program ubezpieczeniowy jest dla nas wyzwaniem, któremu jesteśmy w stanie sprostać.

Krajowe Biuro Ubezpieczeń Horyzont Brokers
ul. Morcinka 14 B, 01-496 Warszawa
tel. 22 861 55 20
email: biuro@kbuhoryzont.pl
© 2017-2020