Poszerzamy horyzonty...

Linki

Instytucje rynku ubezpieczeniowego:

Rzecznik Finansowy
www.rf.gov.pl

Komisja Nadzoru Finansowego
www.knf.gov.pl

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
www.ufg.pl

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
www.pbuk.pl

Polska Izba Ubezpieczeń
www.piu.org.pl

Krajowe Biuro Ubezpieczeń Horyzont Brokers
ul. Morcinka 14 B, 01-496 Warszawa
tel. 22 861 55 20
email: biuro@kbuhoryzont.pl
© 2017-2020