Poszerzamy horyzonty...

Do pobrania

Zachęcamy do zapoznania się z treścią pełnomocnictwa stanowiącego podstawę czynności Krajowego Biura Ubezpieczeń Horyzont Brokers na rzecz i w imieniu Klienta.

Wzór pełnomocnictwa

Pobierz plik pełnomocnictwa.


pobierz

Krajowe Biuro Ubezpieczeń Horyzont Brokers
ul. Morcinka 14 B, 01-496 Warszawa
tel. 22 861 55 20
email: biuro@kbuhoryzont.pl
© 2017-2020