Poszerzamy horyzonty...

Krajowe Biuro Ubezpieczeń Horyzont Brokers jest licencjonowanym brokerem ubezpieczeniowym. Na rynku ubezpieczeniowym działamy wyłącznie w interesie Klienta poszukującego optymalnej metody finansowania ryzyka związanego z prowadzoną działalnością. Rola jaką pełnimy w relacjach Klient - Ubezpieczyciel często określana jest mianem "adwokata ubezpieczeniowego".

Uwzględniając specyfikę i potrzeby indywidualne Klientów dążymy do zoptymalizowania oferty ubezpieczeniowej w ujęciu zakresowym jak i finansowym. Zapewniamy także wieloaspektową obsługę i doradztwo ubezpieczeniowe. Co istotne - wszystkie nasze działania prowadzone w imieniu i na rzecz Klienta nie stanowią źródła żadnych kosztów obciążających jego budżet.

KBU Horyzont Brokers działa w oparciu o sprawdzone standardy na rynku ubezpieczeniowym, aktywnie uczestniczy również w kreowaniu nowych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb Klientów, rozwiązań. Współpraca z naszą firmą pozwala podmiotom gospodarczym na stabilne i bezpieczne funkcjonowanie zarówno w obecnych jak i przyszłych warunkach gospodarczych.

Wyrażamy nadzieję, że nasza oferta w zakresie obsługi brokerskiej spotka się z zainteresowaniem z Państwa strony.

Krajowe Biuro Ubezpieczeń Horyzont Brokers
ul. Morcinka 14 B, 01-496 Warszawa
tel. 22 861 55 20
email: biuro@kbuhoryzont.pl
© 2017-2020